Webbplatser från I-P

Webbplatser från Q-Ö

Förstoftnings system

Förstoftning täcker bättre och är mycket bättre när det går om att producera beläggning på komplexa material och legeringar. Vid et förstoftnings system träffar joner med hög energi ett mål som innehåller det material som ska behandlas och skapa en film.

Elektronstråle källa

Processen vid förångning med elektronstråle källa kan liknas vid termisk förångning, d.v.s. att ett källmaterial värms upp och förångas sedan så att det skapas en film på ytorna och den sträcks av de förångade atomerna.

Söker du en leverantör inom detta fält finns många och några bättre än andra.