Webbplatser från I-P

Webbplatser från Q-Ö

Processforbedring i Norge

Prosessforbedring handler i høy grad om å redusere ledetid, kostnader og om å forbedre leveringsytelsen ved hjelp av bedre prosessdesign med forbedret ledelse og planlegging. Du kan få konsulentbistand til processforbedring av et dyktig konsulentfirma. Dette selskap har kontor i både Oslo og Bergen, og kjennskap till mange områder av driftsledelse og processforbedring.

Arbeider med LEAN ledelse

Konsulentene arbeider veldig mye med LEAN ledelse. LEAN skaper kontinuerlig forbedring for virksomheten gjennom mange små forbedringer. De typiske kundene er større virksomheter og offentlige institusjoner, som vil innføre LEAN ledelse og skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Man bør i høyere og høyere grad fokusere på å gjøre de riktige tingene på riktig måte. Dette krever bl.a. ledere som kan beherske medarbeiderinvolvering, systematisk og kontinuerlig problemløsning og prosesskonfirmering.